Autonomni ženski centar i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednice Vlade Republike Srbije za evropske integracije, održali su 20. novembra 2012. godine okrugli sto o inicijativi za unapređenje sistema obaveznog izdržavanja (alimentacije) u Srbiji.Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena žrtava nasilja“, koji finansira Evropska unija.

Osnovni cilj predstavljene inicijative je uspostavljanje novog modela naplate sistema obaveznog izdržavanja, koji bi doprineo ostvarenju prava i poboljšanju materijalne situacije izdržavane dece i njihovih samohranih roditelja. Inicijativom su obuhvaćeni predlozi za izmene nacrta Građanskog zakonika, Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Krivičnog zakonika, koji u svom domenu regulišu oblast sistema obaveznog izdržavanja. Predloženi model, između ostalog,uključuje nekoliko činilaca: (1) Alimentacioni fond, čije je osnivanje predviđeno u nacrtu GZ, iz kog bi se isplaćivala alimentacija; (2) Mere za privremeno ograničavanje prava dužniku izdržavanja: privremena zabrana važenja vozačke dozvole, privremena zabrana važenja pasoša, privremena zabranu registracije vozila; (3) Oslobađanje deteta-poverioca izdržavanja od plaćanja predujma troškova postupka izvršenja, koje bi trebalo predvideti Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Okruglom stolu je pristustvovalo 30 predstavnika/ca državnih institucija (Ministarstvo pravde, Narodna skupština RS, Viši sud u Vranju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda); nezavisnih mehanizama (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana); organizacija civilnog društva (SOS telefon Vranje, Asocijacija ženskih inicijativa, Udruženje "Roditelj", Luneta,Inicijativa za razvoj i saradnju, Centar za prava deteta, Autonomni ženski centar); Kancelarije UNDP u Srbiji medija.

Prezentacije i zapisnik sa okruglog stola:

Fotografije

  • okrugli-sto_1
  • okrugli-sto_2
  • okrugli-sto_3
  • okrugli-sto_4
  • okrugli-sto_5