“Udružene žene" Banja Luka je nevladina organizacija osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH. Kroz aktivnosti i projekte naše organizacije, zalažemo se za poboljšanje društvenog položaja žene, i njeno pravo na život bez nasilja u porodici i javnom životu. Želimo vidjeti više žena na mjestima odlučivanja u vladinim institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Naša vizija je "Žena svjesna svoje moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i srećna."

Naša misija je "Jačanje i afirmacija žena kroz zalaganje i rad na primjeni ženskih ljudskih prava u praksi."

Partnerske organizacije:

Dokumenta

Sva dokumenta razvijena u okviru projekta možete pogledati ovde.

Kontakt

Udružene žene Banja Luka
Adresa:
Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon/faks:
+38751 463 143
Telefon
: +38751 462 146
E-mail:
office@unitedwomenbl.org
Web:
www.unitedwomenbl.org